Mise společnosti

 Podnikání společnosti musí vždy být:
- v souladu se zákony, etikou podnikání a vnitřním etickým kodexem 
- směřovat k dosažení vysokého kvalitativního standardu poskytovaných služeb a to na míru každého klienta
- na nejvyšší odborné úrovni zajištěnou pravidelným vzděláváním pracovníků kvalitu služeb 
- ke spokojenosti klienta s poskytovanou kvalitou služeb